Trh prerazil silné zelené pásmo USD/CAD

06 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V minulej analýze sme spomínali, kam až USD/CAD môže zájsť po prerazení viacerých úrovní. Trh krásne otestoval spodnú hranu trendového kanálu, kde zároveň ležala silná úroveň Fibonacciho retracementu.

Nastal teda odraz, ale ešte nič nie je jednoznačné, trh má pred sebou silné prekážky vo forme rezistencií. Pozitívom ostáva, že na nastal odraz a takisto, že trh prerazil silné zelené pásmo. To bol prvý signál, ktorý odštartoval rast. Trh sa teraz nachádza v nebezpečnom pásme (červená), ktoré signalizuje silnú úroveň, na ktorú trh reagoval v minulosti a bude ťažké ju prekonať.

USDCAD sa takisto nachádza v blízkosti červenej trendline, ktorá vystupuje ako ďalšia silná rezistencia. Pokiaľ by sa trh od nej odraz smerom nadol, pravdepodobne môžeme očakávať pokles a retest zeleného pásma. Tam bude dôležité ako trh zareaguje. Na druhej strane, pokiaľ by nastalo prerazenie smerom nahor, bol by to veľmi silný býčí impulz.

Z krátkodobého hľadiska je trh podľa RSI prekúpený, keďže sa hodinovom grafe nachádza nad úrovňou 80. Situáciu budeme podrobne pozorovať.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné radu. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.