22.08.2018 Zlato: Odrážame sa?

22 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Z hľadiska technickej analýzy nastal odraz na najdlhšie obchodovanej komodite. Oranžová oblasť predstavuje silnú S/R zónu. Trh sa dokázal odraziť na úrovni 1173 USD za uncu. Táto úroveň teda predstavuje nové dno od januára 2017. Uvidíme ako vysoko sa zlato dokáže vyšplhať. Takisto strach z  oslabujúceho USD môže spôsobovať rast komodít.

Z hľadiska technickej analýzy môžeme spozorovať viacero býčích signálov. Posledná červená sviečka predstavuje býčí pin-bar, teda jedná sa o sviečku, ktorá spravila vysoké LOW, no trh ju dokázal vytlačiť naspäť. Táto sviečka sa nachádza na konci downtrendu. Keďže sviečka nedokázala preraziť pod supportom na úrovni 1180 USD.  Napriek krásnemu rastu behom posledných dní, ešte nemôžeme povedať, že na trhu skončil downtrend, keďže sa nachádzame prudko pod úrovňami EMA.

Viacero indikátorov signalizuje rast. RSI sa odrazil od dna a rastie, na Bull Power sa hodnoty stále nachádzajú pod centrálnou líniou, no rapídne sa jej hodnoty znižujú. Na MACD sa krivky prekrižujú smerom nahor, čo by mohlo signalizovať rast. Uvidíme ako uzavrie týždenná sviečka.

No musím upozorniť aj na potenciálny pokles, napriek viacero býčím signálom. Pokiaľ trh neprerazí rezistenciu na úrovni 1220 USD, trh môže otestovať tohtoročné dno. Zatiaľ trh vyzerá pozitívne.

Prezentujem Vám iba môj pohľad, nejedná sa o investičnú radu. Analýza má len vzdelávací význam. Pri obchodovaní odporúčam dodržiavať money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.