30 ročný výnos sa nachádza na kritickom supporte

04 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Výnos na Americkom 30 ročnom dlhopise testuje kľúčovú supportnú úroveň, kde sa nachádzajú minule minimá z Apríla, Mája a zároveň aj 200 dňový kĺzavý priemer. Jedná sa o výnos v okolo 2.97%, čo je tesne pod psychologickou hladinou 3.0%.

Na dlhopisovom trhu stoja dva výrazné protiľahlé tábory – sú to medvede, ktoré predávajú dlhopisy hlavne kvôli zvyšovaniu sadzieb v USA, rastu inflácie nad cieľ Fedu a teda nad 2% a stále veľmi dobre rastúcou ekonomikou.

Na strane druhej sú tu však býky, ktoré ťažia hlavne z masívnej prepredanosti dlhopisov, čo môže viesť k short squeeze a zároveň zo zhoršujúceho sa výhľadu do budúcnosti kvôli obchodným vojnám.

Prvý tábor je oveľa viac viditeľný na krátkom konci dlhopisovej krivky, kde dvojročný výnos vzrástol už nad 2.5%. Krátke dlhopisy sú určované samotným Fedom, pričom dlhý koniec krivky je určovaný trhom a makroekonomickou situáciou spolu s očakávaniami.

Dlhopisová krivka sa zároveň rýchlo splošťuje a zmenšuje sa rozdiel medzi krátkymi výnosmi a dlhými výnosmi. 2 ročný je 2.5%, 10 ročný 2.83% a  30 ročný na 2.96%.

Vždy v histórii keď sa krátke sadzby dostali nad dlhodobé, nasledovala do 18 mesiacov v USA recesia.

Aktuálne je support na 30 ročnom na spomínanej úrovni 2.96%. Ak bude zlomený, môžeme vidieť rýchly prepad až smerom k 2.881%, kde sú minulé maximá. To by priviedlo rozdiel medzi 10 a 30 ročnými dlhopismi takmer na nulu.

Rezistencia bude pri psychologickom levely 3.0% a ak by nastal ďalší nárast výnosov, môžeme otestovať až 3.05%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.