Airbnb na Tokijských olympijských hrách

19 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Spoločnosť poskytujúca platformu krátkodobého ubytovania Airbnb sa vyjadrila, že má záujem lobovať o lokálnej vlády v Japonsku, aby zmiernila obmedzenia na krátkodobý prenájom počas olympijských hier počas ďalšieho roka.

Tento zákon bol zavedený vládou v minulom roku a vyžaduje od hostiteľov registráciu u miestnych samospráv, čím výrazne znížili počas prenajímateľov na airbnb.

Airbnb v pondelok oznámilo deväťročné partnerstvo s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) s cieľom poskytnúť ubytovanie najväčšej športovej udalosti na svete a znížiť náklady pre hostiteľské mestá.

Súčasný zákon obmedzuje zdieľanie ubytovania na 180 dní do roka, čím hostitelia len ťažko dosiahnu zisk. Až rokovania ukážu či airbnb nájde dostatočné argumenty na výroky samospráv o obavách o bezpečnosť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.