Akcie Deutsche Bank sa obchodujú na historických minimách

26 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Jeden z najväčších bankových gigantov v EÚ vytvára historické minimá. Dôvodov je hneď viacero.

Deutsche Bank AG je jednou z troch spoločností, ktoré v nedávnej dobe opustili index Euro Stoxx 50. Dôvodom vylúčenia bol vysoký pokles trhovej kapitalizácie a tým pádom aj veľký pokles akcií banky v posledných mesiacoch.

Akcie spoločnosti Deutsche Bank klesli o viac než 45 percent od začiatku roka.  Od augusta 2015 tento pokles predstavuje takmer 70 percent. Konkrétne z 28.5 € na akciu na aktuálne obchodovaných 8.7 € na akciu.

V spoločnosti sa vedenie snaží o zmenu štruktúry a stratégie. Za posledné kvartály môžeme spozorovať zmeny. Vedenie sa snaží svojim prejavom upokojovať situáciu, no výsledky sú stále pod očakávaniami investorov a analytikov.

Deutsche Bank oznámila svoje najnižšie príjmy za tretí štvrťrok od roku 2010 a očakáva pokles do konca roka. Čistý príjem za tretí kvartál bol vykázaný vo výške 229m € . Oproti minulému roku je to však gigantický rozdiel v negatívnom slova zmysle. V predchádzajúcom roku za 3Q 2017 bol vykázaný čistý príjem vo výške 649m €. Profit pred zdanením za 3Q sa nachádza na úrovni 506m € a podobne aj tu môžeme evidovať takmer polovičnú stratu.

 

Investori už neveria sľubom zo strany vedenia a preto sentiment tejto banky zostáva silne negatívny. Vedenie sľubuje, že banka si naďalej zachová štatút investičnej banky a hovorí, že aspoň jedna polovica príjmu bude pozostávať z tejto oblasti. Na druhej strane musíme spomenúť, že vedenie radikálne redukuje náklady na chod spoločnosti. Banka momentálne znižuje zamestnanecké kapacity, keď zredukovala 7000 pracovných miest v oblastiach korporátnych financií v USA a Ázií.

 

Tieto výsledky môžu zapríčiniť rast ziskov v budúcnosti, pričom sa očakáva ďalší pokles celkových príjmov. Spoločnosti Deutsche Bank sa zatiaľ nedarí získať stratenú dôveru svojich investorov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.