Akcie Tesly hlásia zelenú. Prekonali hranicu 600 USD

03 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Hodnota akcií Tesly na kapitálovom trhu počas uplynulej stredy vzrástla po oznámení, že spoločnosť vykázala druhý kvartálny zisk za sebou. Cena následne posilnila o 13 percent a prvýkrát prekonala hranicu 600 USD za akciu. Cena akcií spoločnosti sa tak oproti minulému roku viac ako strojnásobila.

Bez zahrnutia mimoriadnych položiek výrobca elektromobilov zarobil v poslednom štvrťroku minulého roka 2,06 USD na akciu. Očakávania analytikov zo spoločnosti Refinitiv predpokladali zisk na úrovni 1,72 USD na akciu.

Počas štvrtého kvartálu spoločnosť zarobila 105 miliónov USD a vykázala tak druhý štvrťročný zisk za sebou. Za celý minulý rok však vykázala stratu 862 miliónov USD. Pre porovnanie- za rovnaké obdobie v roku 2018 to bolo 976  miliónov USD.

K pozitívnemu sentimentu na strane investorov sa pridala aj informácia, že Tesla plánuje v tomto roku dodať zákazníkom viac ako pol milióna vozidiel a pravdepodobne aj skoršie oznámenie, že zvýšila dodávky zákazníkom na približne 367 500 vozov čo predstavuje nárast o 50 percent. V poslednom kvartáli dosiahli dodávky zákazníkom objem 112-tisíc e-áut.

Počas štvrtkového obchodného dňa sa akcie spoločnosti pohybovali okolo hodnoty 581 USD za akciu.  Od začiatku roka 2020 to predstavuje nárast o 37 percent, nakoľko ešte začiatkom roka a sa hodnota pohybovala na úrovni 425 USD za akciu. Z hľadiska ročného výkonu akcií ide dokonca o 88-percentný nárast.

Trhová kapitalizácia spoločnosti dosiahla viac ako 104 miliárd USD, čím predstihla aj hodnotu nemeckého koncernu Volkswagen, ktorého hodnota sa vo štvrtok pohybovala na úrovni 84 miliárd EUR (92 miliárd USD).

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.