Akciové indexy obnovujú rastový trend

14 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Na akciových trhoch v USA to už vyzeralo, že indexy zlomia 200 dňové priemery smerom nadol a čaká nás hlbšia korekcia. Nestalo sa tak a indexy sa prudko odrazili na sever.

Aj napriek viacerým medvedím signálom, ako napr. rastúce sadzby a výnosy v USA, splošťujúca sa dlhopisová krivka (krátkodobé výnosy dobiehajú dlhodobé), politický chaos v Amerika, možné obchodné vojny a veľkú nadhodnotenosť akcií patrí tento trh stále býkom.

Akciový index Dow Jones rastie už sedem dní v rade, čo sa mu naposledy podarilo v novembri 2017 a táto rally je pravdepodobne založená len na dobrých výsledkoch amerických korporácií.

Druhým dôvodom, prečo akcie ešte nie sú zrelé na výraznejšiu korekciu sú tzv. buybacky, teda spätné nákupy akcií firmou, ktorá ich emitovala. Podľa Goldman Sachs by mali buybacky v tomto roku dosiahnuť až 650 mld. USD, pričom napr. samotný Apple už ohlásil buyback v hodnote 100 mld. USD.

650 mld. USD pritom predstavuje najväčšiu sumu minimálne od roku 1998 – odvtedy boli dostupné dáta od Goldman Sachs. Pri takto masívnych spätných odkupoch je len veľmi malá šanca, že by sme mohli vidieť crash na akciách v tomto roku, zhodujú sa analytici na Wall Street. Firmy jednoducho budú masívne nakupovať svoje vlastné akcie na prepadoch a cena tak môže ďalej rásť na nové maximá.

Firmy navyše využívajú kapitál, ktorý môžu doniesť naspäť do Ameriky vďaka novej daňovej reforme. Trump a jeho administratíva síce plánovali, že firmy využijú prinesený kapitál na investovanie do procesov a tvorbu pracovných miest, no väčšina peňazí aj tak skončí len na nákupoch vlastných akcií. To samozrejme znamená vyššie odmeny pre riaditeľov firiem, ktorí často krát držia samotné akcie, alebo opcie na akcie a rast akcií im jednoznačne vyhovuje.

Pokým trh nezačne brať hrozbu rastúcich výnosov vážnejšie a indexy zostávajú nad 200 dňovými priemermi, môže pokračovať pomalá rally k historickým maximám, alebo konsolidácia. Trend ale zostáva z dlhodobého hľadiska rastový.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.