Americká ekonomika posilnila – ako bude reagovať Fed?

30 / 10 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Vďaka sile spotrebiteľov americká ekonomika v treťom kvartáli rástla o 0.3 percenta nad očakávania analytikov, teda tempom 1.9 percenta. Hlavným ťahúňom rastu bol silný trh práce. Na druhej strane investície do amerických firiem rapídne klesali. Zahraničné investície klesli o 3 percentá. Dôvodom tohto poklesu bola stále nevyriešená obchodná vojna, aj keď situácia sa posúva dobrým smerom. Napriek pozitívnym dátam môžeme spozorovať spomalenie rastu americkej ekonomiky v medziročnom porovnaní o 0.1 percenta (z 2.0 na 1.9 percenta). Ekonomika rástla aj vďaka daňovým úľavám Donalda Trumpa.

Pozitívne dáta vyšli len pár hodín pred zasadaním fedu, na ktorom sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb z 2 na 1.75 percenta. Uvidíme či fed naplní očakávania trhu o ďalšom znížení sadzieb, keďže rast ekonomiky je silnejší než sa predpokladalo, zároveň sa pomaly a postupne upokojuje situácia medzi USA a Čínou a takisto aj globálna situácia ohľadom Brexitu. Riziká pre globálny trh sa týmito krokmi jednoznačne znižujú. Fed plánuje znižovať spomínané sadzby najmä kvôli nedostatočnej inflácií pod úrovňou dve percenta. Uvidíme, či fed naozaj sadzby zníži, keďže riziká sa znížili a rast predbehol očakávania.

Trhy celý deň čakajú na rozhodnutie fedu. Ak by sme videli ďalší rate cut, bol by to jednoznačne pozitívny signál pre akciové trhy, aj keď čiastočne je tam zarátaný. Prekvapenie by bolo, ak by sadzby neznížil, v tom prípade by trhy mohli reagovať negatívne. Napriek tomu, viacerí analytici kritizujú ďalšie znižovanie sadzieb.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.