Americké akcie pokračujú v raste po dátach z trhu práce

06 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Piatok šiesteho júla priniesol čísla z Amerického trhu práce za mesiac jún. Tie skončili zmiešane, no na nákupnom trhu vyvolali panický nákupný ošiaľ.

Tvorba nových pracovných miest mierne spomalila z nahor revidovaných 244,000 na 213,000, pričom investori očakávali „len“ 195,000 nových miest. Miera nezamestnanosti ale nečakane vzrástla z 3.8% na 4.0%. rast miezd na medziročnej báze zostal na 2.7%, pričom medzimesačne mierne spomalil na 0.2% z 0.3%. No a nakoniec, miera participácie vzrástla o dve desatiny na 62.9%.

Čísla, ktoré len zostali v súčasnom trende silného pracovného trhu a stále podporujú Fed v tom, aby zvyšoval sadzby ešte dva krát tento rok.

Dolár bol však po dátach nižšie, pravdepodobne kvôli „nedostatočnému“ rastu miezd, kde trh očakával zrýchlenie na 2.8%. Futures na SPX500 vzrástli v prvotnej reakcii o cca 12 bodov, čo je takmer pol percenta.

Od dnes navyše platia aj clá na dovoz čínskych produktov v hodnote 33 mld. USD. Čína odpovedala rovnakými opatreniami a od dnes zadržiava niektoré americké importy do krajiny na colných stanoviskách.

Akcie však ďalej rastú a tým pádom dávajú Trumpovi za pravdu – trh si jednoducho nemyslí, že obchodná vojna bude mať dopad na ziskovosť amerických firiem. Aj preto bude môcť Trump v danej protekcionistickej politike pokračovať a je tak možné, že naplní aj svoje sľuby ohľadom cla na ďalších 500 mld. USD čínskych importov.

Dlhopisový trh to ale vníma opačne – výnosy na dlhopisoch klesajú a krivka sa splošťuje, čím trh očakáva možné ekonomické problémy a spomalenie rastu HDP v budúcnosti, aj kvôli obchodným vojnám.

Nateraz však stále zostáva situácia na akciách optimistická – technológie a malé firmy rastú stále na nové maximá a index SP500 udržal 100 dňový priemer, index Dow Jones sa vrátil nad 200 dňový priemer. Býčia párty tak môže pokračovať aj naďalej.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.