Americké spoločnosti v Číne sa môžu dostať do problémov

28 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americké firmy podnikajúce v Číne môžu mať v nasledujúcich mesiacoch problémy kvôli neutíchajúcej obchodnej vojne medzi USA a krajinou draka. Čínska vláda má totiž tendenciu narušovať biznis firmám, ktoré pochádzajú z krajín, kde aktuálne prebieha politický, alebo diplomatický problém. Minulý rok tak spôsobila Čína problémy firmám z Južnej Kórei a aktuálne sa pravdepodobne zamerá na americké spoločnosti. Preto by sa najväčšie americké firmy mohli dostať do potenciálnych problémov a sem patrí napr. Apple, GM, alebo Mcdonalds.

Obchodné vojny medzi krajinami sú pravdepodobne len v začiatku, pričom clá nemusia byť dostatočné a Amerika začína zvažovať aj obmedzenie čínskych investícií do amerických firiem z vybraných sektorov. Čína však nemá taký import z USA aby mohla pridávať ďalšie clá (USA importujú tovary v hodnote 500 mld. USD ročne, pričom Čína len 130 mld. USD) a preto bude musieť vláda rozmýšľať nad inými spôsobmi, ako znevýhodniť americké firmy. Medzi navrhované spôsoby patrí napr. obmedzenie importu jednotlivým firmám v Číne, navýšenie regulácií, alebo negatívne PR, či marketingové kampane namierené proti týmto spoločnostiam.

To by ale na druhej strane mohlo viesť k zníženiu zamestnanosti v týchto spoločnostiach a nie je to teda pre vládu príliš dobré riešenie.

Práve preto sa možno Čína rozhodne pre radikálnejšie riešenie a začne napríklad devalvovať menu (yuan), alebo predávať svoje masívne zásoby amerických dlhopisov. To by viedlo k nárastu výnosov a mohlo by sťažiť refinancovanie sa americkým firmám.

Ďalším krokom môže byť napr. výmena Amerického dodávateľa Boeing pre čínske kontrakty Európskym výrobcom lietadiel – Airbusom. Podľa zdrojov však zatiaľ Airbus nemá takú výrobnú kapacitu a preto by zmena dodávateľa bola komplikovaná.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.