Americkí ekonómovia začínajú byť pesimistickí na budúcnosť ekonomiky

20 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ekonómovia v USA začínajú znieť mierne pesimisticky, hlavne čo sa týka politiky súčasného prezidenta Donalda Trumpa a jej dopad na ekonomiku Spojených štátov. Či už sa jedná o obchodnú politiku a clá, imigráciu, alebo rozpočet a fiškálne stimuly. Krátkodobý pozitívny dopad znížených daní a stimulov by mal rýchlo vyprchať, domnieva sa väčšina analytikov.

Až 91% oslovených ekonómov si myslí, že obchodná vojna spojená s clami bude mať negatívny dopad na Americkú ekonomiku. Prieskum robila národná asociácia podnikových ekonómov v USA. Dve tretiny oslovených tvrdia, že ak USA vystúpi z obchodného paktu NAFTA, Americká ekonomika tým viac stratí, než získa.

71% opýtaných si zároveň myslí, že Americká fiškálna situácia je až príliš uvoľnená a neudržateľná, pričom 81% ekonómov odporúča znížiť deficit verejných financií.

Obavy ekonómov o budúcnosť ekonomiky sú v priamom rozpore s tweetami Donalda Trumpa, ktorý stále tvrdí, že USA sú na tom najlepšie v histórii a lepšie ešte nikdy nebolo. Krátkodobá podpora ekonomického rastu vďaka nižším daniam a fiškálnym stimulom vyprchá, no rastúci dlh tu bude aj naďalej.

Čo sa týka monetárnej politiky, tam nastal posun smerom nahor a až 76% ekonómov si myslí, že monetárna politika pokračuje správnym smerom a aktuálny inflačný cieľ 2% by mal byť dodržaný.

Americký Fed tak zvýši sadzby ešte v septembri a decembri a na ďalší rok očakáva trh minimálne dve ďalšie zvyšovania sadzieb.

Ak sa však pozrieme na akciový trh, pohľad investorov nezodpovedá ekonómom, ale skôr sa prikláňa k pohľadu Donalda Trumpa. Akcie pokračujú v raste pri historických maximách a každý menší pokles je znova skupovaný, pričom index volatility VIX znova spadol k úrovni 12, kde sa nachádzal pred februárovou panikou.

Zdá sa, že situácia je pod kontrolou a trhy sa rýchlo vrátili do pohodičkového tempa. Akcie ignorujú vyššiu infláciu, rastúce sadzby v USA, ale aj možné spomalenie ekonomiky.

Americký dolár zatiaľ zostáva pri 18 mesačných maximách a aj naďalej by mal byť podporený rastúcou infláciu a zvyšujúcimi sa sadzbami.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.