Americký index spotrebiteľskej dôvery rapídne poklesol

29 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Index spotrebiteľskej dôvery v USA v apríli opäť prudko poklesol o 31,9 bodu na 86,9, čo je najnižšia úroveň od júna 2014. Prepad bol spôsobený súčasnou situáciou a znížením na 76,4 zo 166,7 bodov, čo je najnižšia hodnota od decembra 2013. Aprílový pokles o 90 bodov je najväčší v histórii. Zložka na očakávania získala 7 bodov na 93,8 z 86,8 bodov v predchádzajúcom mesiaci.

Spotrebitelia však boli menej optimistickí, pokiaľ ide o ich finančné vyhliadky, a to by mohlo mať následky na výdavky, keď sa oživenie zotaví. Neistota v súvislosti s ekonomickými účinkami COVID-19 pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch spôsobí kolísanie očakávaní.

Podľa správy University of Michigan: „Pokles v obidvoch ukazovateľoch naznačuje pokračujúcu recesiu, medzera však odráža očakávaný cyklický charakter koronavírusu. V nasledujúcich týždňoch, keď niekoľko štátov znovu otvorí svoje ekonomiky, sa spotrebiteľom dostane viac informácií o tom, ako otvorenie štátov môže spôsobiť opätovný nárast koronavírusovej nákazy.

Poraziť COVID-19 a dostať sa späť do normálu je jediný spôsob, ako udržateľne zvýšiť ekonomiku a spotrebiteľský sentiment. Či je to rýchlo dosiahnuteľný výsledok alebo nie, je veľmi otázne. Na druhej strane je však isté, že mimoriadne slabé hospodárske správy v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.