Americký trh práce zostáva veľmi silný

07 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Tvorba pracovných miest v USA v mesiaci august znova zrýchlila, pričom rast miezd zaznamenal svoj najväčší prírastok za posledných deväť rokov. Trh práce pokračuje v solídnom tempe aj napriek obchodnej vojne, ktorú rozpútal Americký prezident Donald Trump s Čínou.

Americká ekonomika vytvorila v auguste až 201,000 nových pracovných miest, čo je výrazne viac než 147,000 v júli. Analytici navyše odhadovali 191,000 nových miest.

Rast miezd tiež skončil nad očakávaniami trhu, keď sa mesačne zvýšil o 0.4%, no medziročne až o 2.9%, čo je najväčší nárast ceny práce od júna 2009. Júlový údaj bol ponechaný na 2.7%. Miera nezamestnanosti zostala na 3.9%.

Veľmi dobré čísla z trhu práce podporujú zvyšovanie sadzieb Fedom na svojom zasadnutí 25 a 26. Septembra a trh navyše čaká ešte jedno zvyšovanie sadzieb v decembri.

Zároveň sa však zatiaľ neprejavili žiadne známky spomalenia na trhu práce v súvislosti s novými clami pre čínske produkty v tzv. obchodnej vojne medzi USA a Čínou.

Ekonomike však stále pomáhajú nižšie dane a fiškálne stimuly v objeme cca 1.5 bln. USD, ktoré pravdepodobne offsetujú negatívny efekt obchodných vojen, ak nejaký nastal.

Americký dolár po dátach posilnil a dolárový index bol v zisku cca 0.25%, pričom dlhopisy boli prudko vypredávané. Dvojročný výnos vzrástol až o 2.5% na 2.70%, pričom 10 ročný výnos bol vyššie o 2.6% a usídlil sa tesne pod magickou hranicou 3%.

Nedarilo sa akciám, ktoré poklesli, hlavne kvôli očakávaniami zrýchleného rastu sadzieb v USA.

Americký dolár zatiaľ stále drží trendovú linku, ktorá je v okolí 95.00 a pokiaľ sa nachádza nad ňou, býky by sa mali snažiť o prekonanie tohto týždňových maxím na 95.50. ak budú prekonané, mohli by sme vidieť rast smerom k aktuálnym cyklickým maximám na 96.50.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.