Amerika zrýchľuje ako jediná krajina G7

22 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Známy slogan Donalda Trumpa – Make America Great Again – naozaj platí iba pre Ameriku. Ostatné krajiny totiž začínajú spomaľovať, zatiaľ čo USA pokračujú v solídnom raste.

Americký dolár prudko posilnil, hlavne voči menám emerging markets a spolu s rastom úrokových sadzieb v USA to znamenalo veľké problémy pre rozvíjajúce sa ekonomiky. K tomu si ešte môžeme pripočítať obchodnú vojnu s Čínou a 20% prepad čínskych akcií, zatiaľ čo americké akcie sú na nových historických maximách. Americká ekonomika bude jediná z krajín G7, ktorá tento rok zrýchli v porovnaní s rokom 2017. Ostatné ekonomiky spomalia.

Eufória z globálneho ekonomického rastu je, zdá sa, na konci. Evidentné je to napr. na finančných trhoch. Komodity ako napr. meď, zlato, alebo striebro prudko padajú a rovnako sú na tom aj komoditné meny – napr. Austrálsky dolár. Naproti tomu za rovnaké obdobie vzrástol Americký akciový index SP500 viac než 7% a technologický je v zisku už cez 15%. to len potvrdzuje očakávania investorov, ktorí presúvajú kapitál naspäť do USA.

Na druhej strane – Amerika je jediná krajina, kde vidíme postupné (a celkom rýchle) utesňovanie monetárnej politiky. Fed už dva krát tento rok zdvihol a trh odhaduje ďalšie dve zvyšovania sadzieb do konca roka. Tento týždeň navyše uvidíme pravidelnú ročnú konferenciu centrálnych bankárov v Jackson Hole, kde by mohol Jerome Powell naznačiť ďalšie kroky Americkej centrálnej banky.

Rastúce sadzby v USA podporujú Americký dolár. To však na druhej strane komplikuje splácanie dlhu iným krajinám, hlavne rozvíjajúcim sa trhom. Keď sa tento cyklus pretočí, môžu vysoké sadzby v USA uškodiť aj domácej ekonomike.

Spomalenie momenta ekonomiky je evidentné aj v Číne, kde jednak zúri obchodná vojna a za druhé, krajina draka bojuje s obrovským dlhom, čo privádza spoločnosti do bankrotu. Čína nutne potrebuje oddlžiť ekonomiku, no to sa jej podarí jedine za cenu vyššieho spomalenia rastu HDP.

Podobná situácia je aj v EU – očakávania a odhady manažérov prepadli počas prvého pol roka, čo bude viesť k pomalšiemu ekonomickému výkonu.

Emerging markets sa tiež dostávajú do zlej situácie po tom, čo ich meny prudko oslabujú. Či už je to Turecko, Argentína, alebo Brazília.

Protekcionistická politika Donalda Trumpa, spolu so znižovaním daní v USA tak očividne fungujú, no Amerika nemôže rásť sama. Ak bude zvyšok sveta výraznejšie spomaľovať, rovnaký osud bude čakať aj USA, obzvlášť so silným dolárom a vysokými sadzbami.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.