AUDNZD: Kros v zisku po dátach protinožcov

19 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

AUDNZD kros sa obchodoval v pluse cca 0.30% vo štvrtok ráno a pohyboval sa okolo 1.0660 počas Londýnskej seansy. V noci boli zverejnené viaceré dáta z Austrálie a Nového Zélandu.

Inflácia na Novom Zélande si výrazne polepšila na 0.5% v kvartálnom vyjadrení, z minulého výsledku 0.1%. Analytici očakávali nárast na 0.4%. Kiwi však viac menej odignoroval tento výsledok a dokázal vzrásť len mierne.

Na druhej strane, Austrálska zmena zamestnanosti si polepšila, aj keď iba marginálne a skončila na 4,900 z -6,300 naposledy. Analytici odhadovali až 20,300 nových pracovných miest za minulý mesiac. Miera nezamestnanosti zostala na 5.5%. Aussie bol po dátach nakupovaný.

AUDNZD vytvoril veľký rastový klin na dennom grafe, ktorý bol potvrdený v stredu prielomom nahor. Výhľad preto začína byť mierne rastový pre tento kros. Rezistencia je na 1.07 a ak bude prekonaná, môžeme vidieť nárast smerom k 1.08.

Býky budú brániť úroveň 1.06 a ak nebude udržaná, medvede by mohli posunúť cenu smerom k prelomenej trendovej linke okolo 1.560. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.