AUDUSD: Aussie Rastie po neutrálnej RBA

07 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Austrálsky dolár bol v utorok nakupovaný a obchodoval sa v zisku 0.65% počas Londýnskej seansy, pričom AUDUSD pár sa pohyboval okolo úrovne 0.7440.

V noci bolo zasadnutie Austrálskej centrálnej banky, kde zostala monetárna politika nezmenená a hlavná sadzba na 1.5%. RBA vyzerá byť spokojná s aktuálnym kurzom Austrálskeho doláru a preto by sme tento rok nemuseli vidieť už žiadne zmeny v monetárnej politike.

Volatilita na AUDUSD páre by mohla byť aj zajtra v noci, keď bude mať prejav guvernér RBA Philip Lower o demografickom vývoji a monetárnej politike v Sydney.

AUDUSD pár sa v minulých týždňoch obchodoval bez trendu a len v úzkom 200 pips pásme. Rezistencia tohto pásma je na 0.7480 a keď bude zdolaná, môže nastať nárast až k 100 dňovému priemeru na 0.7520.

Na strane poklesu budú nákupné objednávky uložené pri 0.7370 a následne pri cyklických minimách, ktoré sú na 0.7330.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.