AUDUSD: Aussie v malej strate po RBA minutes

20 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Austrálsky dolár v utorok ráno mierne klesal a AUDUSD pár sa obchodoval nižšie o cca 0.20% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 0.79. Zelená bankovka bola v zisku po celom devízovom trhu a snažila sa o vymazávanie prudkých strát z minulého týždňa.

Zápisnica RBA minutes obsahovala aj nasledovné komentáre: „guvernéri sú potešení aktuálnym stavom globálnej ekonomiky a dokonca viac, ako v decembri. Krátkodobý výhľad pre Austrálskych hlavných obchodných partnerov bol revidovaný smerom nahor od novembra. Globálny rast by mal pokračovať v pozitívnych prekvapeniach aj naďalej. To by mohlo podporovať rast v Austrálii a taktiež aj rast cenovej hladiny v krajine.“ Celkom pozitívne minutes nedokázali vyvolať nákupný tlak na Aussiem a ten klesol, straty však neboli nijak vážne.

Komoditám sa v utorok nedarilo a ropa, meď aj striebro boli pod tlakom kvôli silnejšiemu doláru. To tiež pôsobilo negatívne na AUDUSD pár. Navyše, dnes nie sú na programe žiadne významné dáta a preto by súčasný trend mohol vydržať aj počas dňa.

Aussie aktuálne testuje prvý silnejší support pri 0.78950 a ak nebude udržaný, pár by mohol poklesnúť smerom k 0.7850, pričom intradenný výhľad by sa pravdepodobne zmenil na medvedí.

Medvede by mohli mať snahu brániť 0.7940 a ak budú nútené ustúpiť, ďalšia predajná zóna vyzerá byť tesne pod psychologickou úrovňou 0.80. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.