Aussie bez výraznejšej zmeny aj napriek slabým čínskym dátam

17 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Austrálsky dolár sa obchodoval bez väčšieho pohybu v utorok a AUDUSD pár sa nachádzal okolo 0.7770 počas Londýnskej seansy.

V noci sme videli sériu Čínsky dáta. HDP vyšlo podľa odhadov a skončilo na 6.8% medziročne, ale investície do hmotných aktív spomalili na 7.5% z 7.9% naposledy. Analytici očakávali spomalenie len na 7.7%. Ročná zmena priemyselnej produkcie ale sklamala najviac, keď vyšla na 6.0%, čo je výrazne menej než 7.2% v poslednom mesiaci. Pozitívne skončili maloobchodné tržby, ktoré si polepšili na 10.1% z 9.7% naposledy.

Americký kalendár ponúkne stavebné povolenia a začaté stavby domov, pričom pri oboch sa odhaduje polepšenie na mesačnej báze. Taktiež bude zverejnené využívanie kapacít a priemyselná produkcia a tu sa na druhej strane očakáva spomalenie medzimesačne.

Trhy budú tiež dávať pozor na niekoľkých spíkrov z Fedu, ktorí by mali mať dnes prejavy. Rozprávať budú Williams, Quarles a Bostic. Tieto prejavy by mohli spôsobiť miernu volatilitu na FX trhu.

AUDUSD pár zatiaľ nedokázal preraziť 200 dňový kĺzavý priemer a tento týždeň zlyhal aj na 100 dňovom priemere. Z krátkodobého hľadiska, pokiaľ je Aussie pod týmito úrovňami, výhľad vyzerá byť klesajúci.

Na druhej strane, prvý support sa nachádza na 0.7740 a jeho zdolaním by sme mohli zaznamenať pokles na 0.7715 v prvotnej medvedej vlne. Intradenná volatilita ale pravdepodobne bude malá, nakoľko pár sa nedokázal výraznejšie rozhýbať ani po dôležitých číslach z Číny a Americký kalendár dnes ponúka len menej dôležité údaje. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.