Balík na stimuláciu dopytu spotrebiteľov v Nemecku

04 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Vďaka hrubému domácemu produktu, ktorý sa má tento rok zmenšiť o 6,3%, smeruje Nemecko k najhoršej recesii v povojnovej histórii.

Nemecká vláda schválila fiškálny stimul vo výške 130 miliárd EUR zameraný na veľké zníženie dane z pridanej hodnoty, pretože sa snaží zmierniť hospodárske škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Od 1. júla do konca roku 2020 sa štandardná sadzba DPH zníži z 19 na 16 percent a nižšie pásmo sa zníži zo 7 na 5 percent – opatrenie, ktoré bude stáť 20 miliárd EUR. Vláda tiež plánuje jednorazové „detské prémie“ vo výške 300 EUR pre každé dieťa v krajine.

Vláda tiež rozhodla o 25 miliárd EUR „preklenovacej pomoci“, obmedzenej na obdobie od júna do augusta, pre pohostinské podniky, ako sú hotely, reštaurácie, bary a kluby, ktoré boli obzvlášť ťažko zasiahnuté koronavírusom. Koaliční partneri okrem toho podpísali „budúci balík“ vo výške 50 miliárd EUR vrátane opatrení na podporu investícií do výskumu, najmä v oblastiach ako je umelá inteligencia a kvantové výpočty.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.