Bank of America varuje pred poklesom na trhoch

03 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Veľký investičný gigant Bank of America Corp. Začína vidieť podobný scenár na finančných trhoch, ako sa udial v roku 1998. Rozvojové trhy (Emerging Markets) sú vypredávané kvôli silnejšiemu doláru a vyšším sadzbám v USA, pričom v Amerike rastú technologické spoločnosti na nové maximá kvôli optimizmu z domácej ekonomiky. To veľmi nápadne pripomína situáciu z pred dvoch dekád.

Odtrhnutie US od reality inde vo svete, splošťujúca sa dlhopisová krivka (teda znižujúci sa rozdiel medzi krátkymi a dlhými výnosmi), kolabujúce rozvojové trhy – to všetko vyzerá ako pred dvadsiatimi rokmi. Oznámili to vo svojom researchi stratégovia banky.

Vtedy sa kríza začala lokálnou devalváciou Thajského bahtu v roku 1997, panika sa rýchlo preniesla do ostatných krajín a následne to viedlo až k Ruskému defaultu v roku 1998. Hneď za tým padol aj veľký investičný fond Long Term Capital Management (LTCM) čo celú situáciu výrazne zhoršilo.

Navyše, utesňovanie monetárnej politiky od 1990 viedlo k posilneniu dolára až o 25% počas troch rokov vedúcich do roku 1998. To spôsobilo aj inverznú dlhopisovú krivku, k čomu sa blížime aj v súčasnosti.

Vypuknutie finančnej paniky viedlo k prudkému zníženiu sadzieb, čo podnietilo vznik dot com bubliny v roku 2000.

Medzi vtedajšou a súčasnou situáciou je tu veľa podobností, avšak samozrejme platí, že história sa nemusí opakovať. Analytici BoFA očakávajú ale pokles indexu nasdaq, prepad 30 ročného výnosu až k 2.5% a dolárového indexu naspäť k 90.

Je potrebné si uvedomiť, že spready medzi bondami prudko rastú a rizikovejšie dlhopisy sú silno vypredávané, finančný subindex v USA zaznamenal svoju najdlhšiu sériu strát v histórii a výrazne prekúpený trh technologických akcií by naozaj mohli viesť k väčšej korekcii na akciách.

Navyše, Fed zdvihne sadzby ešte dva krát tento rok, čo by mohlo viesť k Ďalšiemu posilneniu dolára a zároveň aj k ešte väčšej panike na rozvojových trhoch.

Nechajme sa teda prekvapiť, či bude leto na burzách pokojné, alebo nás čaká väčší prepad, pred ktorým už varovali viaceré známe mená v investičnom svete.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.