BBVA: Trojuholníková formácia

29 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Jedna z najväčších španielskych bánk – BBVA (BANCO BILBA VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.) čelí dlhodobému poklesu trhovej kapitalizácie, ktorá sa jednoznačne prejavuje na cene jej akcií.

Bankový sektor v Európe na tom nie je najlepšie a nedokázal držať býčí trend s akciovými indexmi v predchádzajúcich mesiacoch. Napriek nedávnym a pokračujúcim poklesom na akciových trhoch, akcie najväčších európskych bank obchodovali v smere trendu (posledné dni) a nedokázali sa odpútať od pokračujúceho negatívneho sentimentu.

Už dávnejšie sme spomínali prepojenosť španielskych bánk na tie turecké. Tureckej centrálnej banke sa dočasne podarilo pozastaviť devalváciu tureckej líry a to vďaka zvýšeniu úrokových sadzieb. Španielskym bankám dlžia turecké horibilne vysoké sumy, konkrétne 83.4 mld USD. K najviac ohrozeným však patrí už spomínaná BBVA. Aj tento faktor sa zapríčinil o pokles ich akcií. Kedy sa zmení situácia?

Pokiaľ sa pozrieme graf a na technickú analýzu tam situácia vyzerá trochu odlišne. No stále nie najlepšie.

BBVA obchoduje v dlhodobom symetrickom trojuholníku už niekoľko rokov. Od červených liniek trojuholníka sa už zo pár krát odrazila. Graf analyzuje z celku dlhodobého časového horizontu (týždenný graf). Takisto môžeme zaregistrovať klesajúci trendový kanál.

Cena sa nachádza v blízkosti modrého akumulačného pásma. Pri týchto úrovniach v minulosti nastala silná reakcia trhu (trh sa viac krát odrazil smerom nahor). Pri tejto úrovni sa nachádza aj spodná hrana trojuholníkovej formácie. Či nastane odraz alebo nie to teraz nemožno odhadnúť. Pokiaľ sa na grafe vytvorí nejaká silná obratová sviečka (ideálne pin-bar), mohlo by to znamenať zmenu trendu. Na druhej strane je tu stále možnosť, že trh prerazí hranu trojuholníkovej formácie a v tom prípade by to mohlo mať oveľa horšie následky. Pomocou Fibonacciho nástrojov môžeme predikovať nejaké úrovne, kde by trh mohol zájsť, pokiaľ by prišlo k prerazeniu. Aktuálne je ťažké predikovať, ktorým smerom sa trh vydá a preto je dôležité obchodovať, až keď dostaneme potvrdenie.

Táto analýza má len edukačný charakter a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny risk a money management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.