BestBuy očakáva výborný kvartál

26 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americká retailová sieť obchodov, ktorého hlavným zdrojom príjmov je elektronika očakáva v 4. kvartáli tohto roka 0,5 až 3% rast. Odhady spoločnosti sú nad 1,4% očakávaniami analytikov. Dôvodom sú blížiace sa sviatky, vďaka ktorým najväčší retailer každoročne vykáže výrazné zisky.

Spoločnosť BestBuy nieje jedinou, ktoré odhadujú výrazný rast predaja. Najväčší retaileri na svete Wallmart a Target Corp. očakávajú vykázať v 4. kvartál až 40% priemerných ročných príjmov.

Vďaka zverejnenými odhadmi manažmentu nad očakávaniami analytikov, BestBuy zaznamenal 5% rast akcií.

Za dôvodom konzervatívnejších očakávaní môže stáť spomaľujúci sa ekonomický rast svetovej ekonomiky a vysoká zadlženosť Ameriky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.