Blížia sa svetlé časy pre oceľ?

06 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Popredná svetová integrovaná oceliarska a ťažobná spoločnosť ArcelorMittal vykázal najvyšší rast akcií od roku 2016. Dôvodom je optimistický výhľad spoločnosti dopytu po oceli tento rok a čistého dlhu spoločnosti, ktorý poklesom na rekordne nízke hodnoty. Podľa očakávania spoločnosti spomalenie dopytu po oceli v minulom roku stabilizovalo trh so spomínanou komoditou, na čo následne ArcelorMittal reagoval obnovením operácii v Európe.

Najviac spomínaná téma na svete- koronavírus by nemal zasiahnuť oceliarske odvetvie, čo utvrdzuje očakávanie spoločnosti v pozitívny vývoj akcií v budúcnosti. Dôvodom je, že spoločnosť má minimálnu expozíciu v Číne, hoci v minulom roku 3 krát zvýšila svoje očakávania dopytu, zatiaľ čo v Európe a USA znížila.

Druhý spomínaný faktor rastu- čistý dlh poklesol na 9,3 miliardy dolárov v roku 2019. Toto číslo je najnižšie od roku 2006, kedy sa súčasná spoločnosť sformovala zlúčením.

Na základe širšieho výhľadu analytikov, by rok 2020 mal byť pre oceliarsky segment ešte optimistickejší. Najväčší producent oceli očakáva nárast dopytu po oceli o 1 až 2 %, po 1,1 % raste v roku 2019.

Posledné zverejnené hospodárske výsledky spoločnosti v polovici 2019 boli EBITDA na úrovni 5,2 miliardy dolárov. Výsledky prekonali očakávania analytikov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.