Brazilská ekonomika vykázala pozitívny rast

16 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ekonomická aktivita v Brazílii vykázala rast už druhý mesiac po sebe, keď v novembri rástla 0,18% na medzimesačnej báze. Index ekonomickej aktivity je hlavný predstihový indikátor rastu HDP. Dáta príjemne prekvapili, keďže medián očakávania bol na úrovni menšieho 0,1% rastu. Za hlavným zdrojom rastu stál sektor služieb, ktorý vykázal priaznivejšie údaje, než index manažérskych nákupov.

Podľa doposiaľ zverejnených údajov, najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky rástla 0,6% v treťom kvartáli 2019 na medziročnej báze. Na základe týchto robustnejších dát oproti očakávaniu analytikov, výhľad rastu na roky 2019 a 2020 boli zrevidované smerom nahor.

Podľa brazilskej vlády očakávania rastu na rok 2019 sa zrevidovali o 0,2% nahor na úroveň 1,1% a rok 2020 o 0,1% na 2,4%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.