Británia investuje do obnoviteľnej energie

10 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najväčší štátny penzijný fond Veľkej Británii premiestnil financie z hedge fondov a investoval do infraštruktúrnych projektov na výstavbu veterných fariem a private equity. Dôvodom je, očakávanie vyššie zhodnotenia z dlho dobejšieho hľadiska, než držanie v hedge fondoch.

Hedge fondy, ktoré spravujú financie najväčších penzijných schém Anglicka a Walesu, vykázali stratu približne 34% v horizonte 12 mesiacov. Podľa zverejnených údajov Spojené Kráľovstvo už 2. rok po sebe vybralo peniaze z hedge fondov.

Hedge fondy v Británii zažívajú ťažké časy spojené s brexitom. Hlavne na základe toho index FTSE 100 vykázal podpriemerný rast. Pre porovnanie priemysel hedge fondov vykázal od marca do konca roka 2019 4,6% rast zatiaľ, čo index FTSE 100 rástlo 3,6%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.