Brusel vyšetruje Google kvôli zberu údajov

02 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska komisia už niekoľkokrát v minulosti pokutovala americký gigant Google a zdá sa, že tento trend môže pokračovať. Ako v sobotu informovala agentúra Reuters, komisia momentálne vyšetruje za akým účelom najpoužívanejší internetový prehliadač zhromažďuje údaje.

Komisia informovala, že rozoslala dotazníky v rámci predbežného vyšetrovania praktík Googlu, ktoré súvisia so zberom a využitím dát. Podľa údajov z dokumentu, ktorým disponuje agentúra Reuters sa Európska komisia sústredí aj na údaje, ktoré majú spojitosť s lokálnymi vyhľadávacími službami, webovými prehliadačmi a reklamou na internete.

Akcie materskej spoločnosti Alphabet počas pondelka v predobchodnej fáze odpisovali viac ako 0,6 percenta.

Internetová spoločnosť  dostala v posledných rokoch za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže od Európskej komisie celkovo tri pokuty v hodnote 8,25 miliardy EUR. Pokuty sa týka napríklad zneužívania dominantnej pozície operačného systému Android.

Regulátori na území Európy aj Spojených štátov v posledných rokoch skúmajú akým spôsobom veľké technologické spoločnosti získané údaje využívajú a speňažujú. Google tvrdí, že získané údaje využíva na neustále zlpšovanie svojich služieb zákazníkom, pričom užívatelia môžu informácie o sebe spravovať a mazať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.