Bude Volkswagen žiadať o pomoc ECB?

27 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Finančný riaditeľ spoločnosti Volkswagen vyzval Európsku centrálnu banku, aby urýchlila nákup krátkodobého dlhu. Zostáva nejasné, či ECB začala nakupovať korporátne dlhopisy. VW je jedným z najbežnejších európskych emitentov komerčných cenných papierov, ktoré boli už v minulosti vo veľkom objeme nakupované.

Volkswagen má v rámci svojho hlavného programu financovania kapacitu vydať až 15 miliárd EUR tohto dlhu, pričom ďalších 5 miliárd EUR je určených na krátkodobý dlh na samostatnom trhu v Belgicku.

ECB minulý týždeň uviedla, že bude podporovať trhy, a to aj nákupom komerčných cenných papierov v rámci plánu 750 miliárd EUR pri nákupoch ďalších aktív s cieľom obmedziť finančný spád z pandémie koronavírusu. „Na prichádzajúci tok peňazí je veľký tlak,“ uviedol finančný riaditeľ VW Frank Witter. „Máme k dispozícii rôzne diverzifikované zdroje financovania, ale nie všetky sú rovnako likvidné, ako boli,“ dodal.

Volkswagen sa zatiaľ drží prognózy vyplácania dividend, ale spochybňuje potrebu všetkých investícií a výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované.

Predaj osobných automobilov klesol v marci o 40%, uviedol Witter pre spoločnosť Boersen-Zeitung a dodal, že spoločnosť prehodnocuje, či sa jej výročné valné zhromaždenie môže konať 7. mája.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.