Čaká nás pokles akcií?

11 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nachádzajú sa akciové trhy v USA pri konci rastového cyklu? Ekonomická expanzia je druhá najdlhšia v histórii a trvá už takmer desať rokov. Tu tiež pravdepodobne vidíme vrchol a investori očakávajú spomalenie ekonomického rastu v najbližších kvartáloch.

Ďalším dôvodom pre možný pokles akcií je pokračujúci rast úrokových sadzieb v USA, ktorý vždy zabije ekonomickú obnovu a rast akcií. Krátky koniec výnosovej krivky sa už blíži k strednému a dlhodobému a tento flattening pokračuje aj naďalej. Z histórie vieme, že vždy keď sa krátke sadzby napr. 2 ročné dostali nad 10 ročné, teda dlhopisová krivka bola inverzná, nastala v USA do niekoľko mesiacov recesia. Aktuálne je rozdiel medzi 2 ročnými a 10 ročnými iba 0.5%. Medzibankové sadzby (LIBOR-OIS; FRA-OIS) prudko rastú a naznačujú možné problémy s refinancovaním pre niektoré subjekty na trhu.

Fed zároveň predáva dlhopisy zo svojej súvahy v objeme cca 50 mld. USD mesačne, čo je takmer celá hodnota bývalého QE. Trh bol zvyknutý na nové peniaze a to pomáhalo akciám v raste, no teraz sa deje presný opak.

Dividendový výnos SP500 poklesol pod výnos 2 ročného dlhopisu po prvý krát za desať rokov, čo je tiež vnímané v neprospech akcií. Zároveň, väčšina firiem v indexoch je výrazne nadhodnotená pomocou valuačných ukazovateľov a to tiež volá po korekcii.

Máme veľa makroekonomických veličín, ktoré naznačujú možný pokles akciového trhu. Ten by bol zdravý a ak by sme videli korekciu napr. o 40%, mohli by to byť zaujímavé levely na dlhodobé investičné nákupy, keďže akcie z dlhodobého hľadiska vždy rástli. Aj napriek týmto všetkým negatívam môžu samozrejme akcie rásť. Ak sa tak ale stane, pravdepodobne už ale neuvidíme takú výkonnosť, aká bola v minulých rokoch na akciových trhoch.

Akciový index SP500 zatiaľ drží 200 dňový kĺzavý priemer, čo je kritický support pre najbližšie dni. Pokiaľ akcie zostávajú nad ním, je tu možnosť odrazu smerom k 2,680 USD. Ak by sa však index ponoril hlbšie pod tento priemer, mohlo by to znamenať definitívny koniec rastového trendu na akciách v USA.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.