Cash začína byť znova kráľom (v USA)

11 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Peňažný trh v USA (teda trh s finančnými inštrumentami splatnými do jedného roka) zažíva najlepšie časy za posledných osem rokov. Aj napriek rastu akcií na nové maximá v USA a rastu výnosov v Amerike prúdilo v minulom týždni obrovské množstvo kapitálu práve do peňažných fondov. Celkový kapitál v týchto fondov sa tak vyšvihol až na 2.9 bilióna USD, čo sú osem ročné maximá. Pre americké vládne fondy peňažného trhu vzrástol objem majetku až na 2.27 bilióna USD.

Prečo teda investori siahajú po týchto fondoch, ktoré patria do skupiny cash, teda hotovosť? Dôvod je veľmi jednoduchý – výnos je oveľa vyšší než v minulých rokoch a pravdepodobne bude ďalej rásť.

4 týždňové pokladničné poukážky majú aktuálne anualizovaný výnos 1.77% verzus 0.77% pred rokom, trojmesačná poukážka je teraz za 1.92% oproti 0.99% v lete 2017 a šesť mesačný výnos dosiahol 2.1% verzus 1.1% minulý rok v júni.

To je naozaj výrazný nárast výnosov na krátkom konci výnosovej krivky a môže za to hlavne jednak zvyšovanie sadzieb Americkým Fedom, ale aj predpokladaný rapídny nárast dlhu v USA, kedy si investori začínajú pýtať od vlády vyšší výnos za potenciálne vyššie riziko. Navyše, inflácia začína v USA rýchlejšie rásť a aj to sa pretavuje do rastu výnosov na dlhopisoch.

Strach z inflácie dokumentuje aj nasledujúci príklad – výnos na dvojročných TIPS (teda dlhopisoch očistených o infláciu) bol minulý rok vo februári iba na -1.2% – teda nominálny výnos na normálnych dvojročných dlhopisoch bol nižší, ako miera inflácie. Reálne tak investori držiaci tieto dlhopisy strácali, lebo inflácia bola vyššia.

Dnes je však realita úplne iná a výnos na dvojročných TIPS je aktuálne okolo 0.72%, najviac od roku 2009. Inflačné očakávania rastú a s nimi musí rasť aj nominálny výnos na dlhopisoch.

Dlhopisová krivka sa navyše splošťuje a to znamená, že krátky koniec krivky rastie rýchlejšie, než dlhší. Mnoho dlhopisových investorov očakáva inverznú krivku na dlhopisovom trhu už začiatkom roka 2019. Väčšinou po tom vždy prichádza recesia a preto budú investori znova nakupovať dlhopisy, ktoré slúžia ako bezpečný prístav.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.