Cena Exxonu sa prepadla

31 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Spoločnosť Exxon Mobil vykázala v štvrtom kvartáli 5%-ný pokles zisku. V nominálnej hodnote ziskovosť poklesla o 5,69 miliardy USD. Najväčší producent ropy Spojených Štátov v premarkete poklesol o 2,5%. Hlavným dôvodom poklesu bolo podľa spravodajskej agentúry Reuters znižovanie marže. Prepadu nezabránil ani mimoriadny príjem, ktorý spoločnosť zaznamenala predajom aktivít v Nórsku v hodnote 3,7 miliardy dolárov.

Rovnako ako Exxon, aj ostatné spoločnosti v sektore vykázali pokles z dôvodu poklesu ceny ropy a ropných produktov. Spoločnosť zvyšovala investície do ťažiarskych aktivít, aby zabránila poklesu produkcie ropy, no na druhej strane sa jej produkcia zvýšila iba o 1%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.