Cena sójových bôbov poklesla na minimá

24 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Cena sójových bôbov poklesli na svoje 6 týždenné minimá po výraznom znížení dopytu z Číny. Zisky z predaja poklesli o viac ako polovicu, ktoré boli nadobudnuté pred začiatkom podpísania dohody minulý týždeň. Na druhej strane sa vynárajú obavy, že Čína bude odoberať sóju z Brazílie čiastočne preto, lebo cenové podmienky sú oveľa priaznivejšie. No podpísanie prvej fázy obchodnej dohody Číny s Amerikou, však zaväzuje výkup masívnych poľnohospodárskych výrobkov. Podľa očakávania by v roku 2021 mala Čína nakúpiť poľnohospodárske výrobky od USA v hodnote 19,5 miliardy USD.

Analytici sa domnievajú, že Čína bude mať problém dodržať podpísané záväzky obchodnej dohody v budúcnosti.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.