Centrálne banky môžu tlačiť peniaze, no nie zlato

22 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zlato zaznamenalo výrazné rastové momentum po tom, čo obchodníci hľadali útočisko v zlate, keďže ceny ropy v posledných dňoch výrazne klesali. Dopyt po bezpečných prístavoch aj naďalej pokračuje, čím ropný kolaps tento dopyt po bezpečných prístavoch zintenzívni. V roku 2020 sa cena ropy WTI znížila už o 67% a ropa Brent klesla o 73%. Štáty produkujúce ropu, ktorých mena koreluje s cenou ropy sa budú pravdepodobne snažiť byť menšou mierou závislé na vývoji ropy, diverzifikovať svoje devízové rezervy a získavať fyzické zlato rovnako ako aj ľudia v týchto krajinách.

Keď centrálne banky zvyšujú svoje súvahy aby brzdili prepady hospodárstva, bolo by možné efektívne socializovať množstvo rizík, čím by sa zvýšila atraktivita zlata. Na základe toho sa cieľová cena zlata podľa Bank of America v 18 mesačnom horizonte zvýšila z 2000 dolárov na 3000 dolárov za uncu.

Súčasná pozitívna korelácia akcií a zlata sú možným znakom toho, že akciové trhy nemuseli dosiahnuť ešte svoje úplne dno a trh so zlatom má ešte veľký priestor pre rast. Spúšťačom by mohla byť pretrvávajúca pandémia a s ňou spojené možné predĺženie blokovacích obmedzení v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.