Ceny ropy zaznamenali výrazný rast

20 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ceny ropy počas prvého obchodného dňa vzrástli po tom, čo 2 najväčšie ťažiská ropy v Líbyi boli uzavreté. Dôvodom sú militaristické blokády, čo vytvorilo ohrozenie zníženia produkcie ropného kartelu OPEC. Uzavretím 2 ťažísk vytvára neistotu v trende a možnom uzavretí všetkých ťažísk ropy Líbyi. Na druhej strane stojí možnosť vyváženia zvýšením produkcie iných výrobcov.

Ropa Brent vzrástla viac ako 0,6% na 65,22 USD za barel, čo je najvyššia hodnota od 9. januára, kedy sa ropa dotkla psychologickej hodnoty 66 USD.

Najväčší producent ropy- bridlicová ropa, korelovala s rastom slabším 0,4% rastom na cenu 58,78 USD za barel.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.