Červený závan na akciových trhoch

16 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európske akcie klesli na najnižšiu úroveň od v roku 2007, čo znamená najväčší pokles za viac ako sedem rokov. Súčasný strach z hospodárskych škôd spôsobených v EÚ, kvôli šíreniu koronavírusu sa zvýšilo napriek americkému federálnemu rate cut-u centrálnou bankou o 100 bázických bodov, čo znížilo hlavné úrokové sadzby Spojených štátov na nulu, čo by podľa zaužívaných dogiem malo mať pozitívny dopad na rast akciového trhu.

Index Stoxx Europe 600 klesol až o 9,1%, čo je najnižšia hodnota od novembra 2012. Referenčná hodnota stratila minulý týždeň až 18%, čo je jeho najhorší pokles od finančnej krízy v roku 2008. Kým Fed v nedeľu znížil referenčnú úrokovú sadzbu o celý percentuálny bod takmer na nulu a ďalšie centrálne banky prejavili zvýšené úsilie o stabilizáciu kapitálových trhov, investori naďalej znepokojený rastúcim hospodárskym poklesom zo strany EÚ.

„Akciové trhy sa obávajú, že by Fed mohol niečo vedieť investori to nevedia, “povedal Ulrich Urbahn, vedúci viacúčelového majetku stratégie a výskumu Joh Berenberg Gossler & Co. Taktiež dodal, že existuje skepticizmus ohľadom rozsahu, v akom ďalšie znižovanie sadzieb môže pomôcť ekonomike. Investori chcú vidieť fiškálnu politiku opatrenia. „

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.