Čína povoľuje obchodné napätie

06 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Čínske ministerstvo financií dnes zverejnila zrušenie časť ciel uvalených na dovoz sóje a bravčového mäsa zo Spojených štátov. Konkrétne podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené, no podľa predbežných správ sa oslobodenie bude priznávať podľa žiadostí jednotlivých firiem. V súčasnosti sú uvalené 25% clá na import bravčového mäsa a sóje do Číny s platnosťou od júla minulého roku.

Čínska vláda týmto krokom chce s najväčšou pravdepodobnosťou podporiť pristúpenie k prvej fáze obchodnej dohody, ktorá by mala zmierniť obchodnú vojnu. Druhou zaujímavosťou tohto kroku je, že najväčší pozitívny dopad pocítia americkí poľnohospodári, ktorí tvoria hlavnú voličskú základňu voličov súčasného prezidenta Trumpa.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.