Čína ruší dovozné clá

19 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Čína vo štvrtok predstavila nový zoznam oslobodení od cla pre dovoz zo Spojených štátov dni po tom, čo dve najväčšie ekonomiky sveta oznámili obchodnú dohodu fázy 1. Oslobodenie od cla bude účinné 26. decembra a bude sa uplatňovať na šesť položiek. Väčšina z nich sú chemické výrobky, ako je biely olej, vysokohustotný polyetylén, lineárny nízkohustotný polyetylén, polypropylén a ropný vosk na potravinárske účely. Výnimka bude trvať jeden rok a skončí sa 25. decembra 2020, uviedlo ministerstvo financií. No žiadne bližšie informácie ako hodnota dovážaného tovaru vylúčeného z ciel nebola doposiaľ uvedená.

Čína uviedla, že bude pokračovať vo vypracúvaní výnimiek pre výrobky a vo vhodnom čase pristúpi k druhej dávke.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.