Čína sa snaží obnoviť výrobu

26 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

„Bezprecedentné zastavenie normálnej hospodárskej činnosti v Európe, USA a rastúci počet rozvíjajúcich sa trhov určite spôsobí dramatický pokles čínskeho vývozu, pravdepodobne v rozmedzí 20-45% medziročného poklesu v druhom štvrťrok, “povedal Thomas Gatley, hlavný analytik výskumnej firmy Gavekal Dragonomics.

Čínsky čistý vývoz predstavoval v minulom roku 11% hospodárskeho rastu.

V súčasnosti Čína zvažuje znovuotvorenie fabrík, no ich zámorské objednávky sa rušia, pretože pandémia pustoší ekonomiky čínskych obchodných partnerov. Aj keď, spoločnosti vyrobia výrobky, spoločnosti nevedia, či budú krajiny, do ktorých prepravuje, uzamknuté, Za normálnych okolností sa v tomto ročnom období môžu objednávky predĺžiť do júna a júla, čo bude musieť pozastaviť výrobu o tri mesiace, podľa najpriaznivejších odhadov analytikov.

„Posledné zahraničné objednávky, ktoré sme dostali, boli v apríli,“ uviedol Zhu Hongping, predseda spoločnosti Hangzhou Hongli Food, dodávateľa predvareného jedla do reštaurácií v Japonsku, Južnej Kórei, Austrálii a na Novom Zélande.

V utorok spoločnosť Securities Times informovala o tom, že spoločnosť Good Will Watch Case Manufacturing, ktorá je dodávateľom americkej značky hodiniek Fossil, prepustí na obdobie najmenej troch mesiacov svojich viac ako 600 pracovníkov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.