Čo všetko môže podporiť trhy, aby sme uvideli gigantický nárast?

18 / 07 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V tomto článku sa chcem zamerať na možnosť, či ešte trh má silu, aby ďalej rástol. Jedná sa však o subjektívny pohľad, málo pravdepodobný, no nie nereálny. Pokiaľ si myslíte, že akciový trh nemôže ďalej rásť aj pri novom vrchole, pokúsim sa poukázať na možné dôvody prečo by aj pri terajších číslach ďalej mohol rásť. Na druhú stranu sa na trhu vyskytujú aj viaceré riziká, ktoré nemusia dať trhu šancu.

 

Prečo by akciový index S&P 500 mohol atakovať hranicu 3100-3300 USD?

Dôvodov je viacero. Medzi jeden z najdôležitejších z nich je “Trump efekt”. Svojim spôsobom, americký prezident si zakladá na úspešnosti na akciovom trhu a on bude robiť všetko aby si sympatie voličov udržal a “pýšil” sa tým, že za jeho éry rástol trh najviac v histórií. Toto sa bude snažiť presadiť do prezidentských volieb, ktoré majú byť v 2020. Jeho taktická hra ohľadom obchodnej vojny a môj subjektívny názor je, že pokiaľ by došlo k najhoršiemu, tak by celý konflikt urovnal, aby zabezpečil stabilitu v tomto smere. A toto je ten dôvod prečo stále tlačí na fed, aby znižoval sadzby. Hovorí, že pri viacnásobnom znižovaní by akciový trh mohol ešte viac vystreliť smerom nahor. Tento krok však vyvracia jednoduchú logiku ohľadom monetárnej politiky, aby pri tak nízkej nezamestnanosti, dobrom HDP a celkom dobrej inflácií sme videli znižovanie sadzieb. Hrozilo by totiž prehraniate (v niektorých sektoroch je už teraz). Predstavitelia fedu sa však nepriamo vyjadrili, že spravia všetko aby udržali rast na akciových trhoch. A to je silná zbraň. Tento graf to doslova potvrdzuje… Ukazuje, že pomocou kvantitatívneho uvoľňovania a otočeniu rétoriky menovej politiky pri potenciálnom prepade dokáže zatiaľ vždy od 2008 odvrátiť “katastrofu”.

Zdroj: RIA, vlastné spracovanie

Takže keď zoberieme do úvahy, že by sme uvideli niekoľko-násobný “rate cut” (znižovanie sadzieb) a vytvorila by sa definitívna obchodná dohoda, ktorá nepoškodzuje dané štáty, tak výsledkom môže byť ďalší rast na akciovom trhu a dosť masívny. To by sme však museli vidieť aj solídnu podporu firiem z tzv. “Earning season”, ktorá sa začala tento týždeň. V každom prípade tie môžu byť negatívne, vzhľadom na aktuálnu obchodnú vojnu. V neposlednom rade nie je o nič menej dôležité spomenúť aj buy-backy (spätné odkúpenie vlastných akcií spoločnosťami) na finančnom trhu, ktoré dosahovalo markantné čísla. Toto je hlavný faktor, ktorý ťahal akcie hore a nie retail… Aj keď sú akcie globálne precenené, toto investori brali do úvahy len minimálne. Je však pravdepodobné, že buy-backy budú klesať. Do volieb v roku 2020 je aj tak dlhá doba.

Buybacky firiem:

Source: Bank of America Merril Lynch BofAML US Equity & Quant Strategy, Haver Analytics

Aj keď mnohým investorom príde nelogické, aby akciový trh rástol týmto tempom spolu s globálnymi rizikami na stole, nezabúdajme, že ak dôjde k zlúčeniu spomínaných faktorov (rate cuts, prezidentské voľby 2020 a k tomu prispôsobený tlak na fed, dobrá výsledková sezóna, ďalšie buybacky) tak skutočne môže dôjsť k ďalším rekordom. Že dôjde ku kombinácií týchto všetkých faktorov však pochybujem, jedná sa o teoretický scenár. Keďže sa začína výsledková sezóna, tak tú bude dôležité pozorovať, pretože môže trhy podporiť alebo naopak vyvolať niekoľko percentnú korekciu smerom nadol. Uvidíme ako výsledky dopadnú, keďže sa očakáva, že nebudú úplne priaznivé vzhľadom na stále prebiehajúcu obchodnú vojnu.

Tento článok slúži iba na marketingovú kominukáciu a NEMOŽNO ho považovať ako investičné odporúčanie alebo radu. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk managment. Obchodujete na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.