Coca-cola prekonala očakávania

30 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najznámejší americký nápojový gigant Coca-cola po uzavretí trhu zverejnil svoje hospodárske výsledky za štvrtý kvartál 2019. Zisky spoločnosti medziročne vzrástli o 135% na 2,04 miliardy USD. Za hlavným zdrojom rastu je adaptácia spoločnosti na nové trendy na trhu spôsobené zmenou chuťových preferencií spotrebiteľov. Coca-cola rozšírila portfólio svojich produktov o kávu, čaj alebo aj balenú vodu. Rovnako pružne reagovala na znižovanie cukru v svojich nápojoch.

Akcie v pre-markete rástli 1,7%. Čisté zisky v štvrtom kvartáli vzrástli o 16% na 9,07 miliardy dolárov, čím prekonali očakávania analytikov, ktoré boli 8,89 miliardy dolárov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.