Daimler znížil očakávania ziskovosti

22 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Daimler znížil očakávania hospodárskych výsledkov na rok 2019 už tretí krát. Dôvodom by mali byť: kauzy emisií dieselových motorov, navyšovanie investícií do elektromobility a znižujúci dopyt po automobiloch. EBIT spoločnosti by mal poklesnúť na 5,6 miliárd eur oproti 11,1 miliárd eur vykázanom v minulom roku.

Zmienená kauza spojená s emisiami by mala stáť Daimler 1,1-1,5 miliardy eur, s dopad najmä na hlavnú značku Mercedes-Benz. Návratnosť tržieb zmienenej značky by mal v roku 2019 vykázať pokles predajov o 4%, po 7,8% poklese v 2018. V nominálnych hodnotách Mercedes-Benz predal v minulom roku 2,34 miliónov vozidiel. Nízka ziskovosť je v kontraste s počtom predaja automobilov, v ktorom si drží dlhodobo drží prvenstvo najväčšieho predajcu prémiových značiek na svete.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.