Ďalšia vlna koronavírusu zrejme na obzore. Zasadí posledný úder globálnej ekonomike?

26 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po tom, čo svet dúfal, že situácia okolo koronavírusu sa postupne upokojuje, štáty začali otvárať svoje ekonomiky a riešiť dopady reštrikcií na zabránenie šírenia pandémie. A nie je ich málo, niektoré podniky sa dostali do insolvencií, iné skrachovali a  bankrot ďalších je možno len  otázkou času. Nezamestnaných pribúda ako húb po daždi a centrálne banky vo veľkom riešia stimuly na podporu ekonomík. Ako však ukazujú posledné dni, zdá sa, že to čoho sa vlády a mnohí investori obávali sa zrejme stáva skutočnosťou. Druhá vlna pandémie už pravdepodobne klope na dvere. Počet nakazených po uvoľnení opatrení totiž stúpa rýchlejšie a Peking hlási nové ohnisko nákazy. 

Po nádejnom období  bez pribúdania nových prípadov vírusu sa Peking musel uplynulý týždeň vysporiadať  s počtom 49 nových prípadov nákazy a čísla sa pohybovali v desiatkach aj v ďalších dňoch. Mesto tak posilnilo dezinfekciu, zatvorilo športoviská a vnútorné rekreačné zariadenia v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu. V mieste vzniku nákazy vo štvrti Feng-tchaj s miestnym trhoviskom bol dokonca zavedený „vojnový režim“, pričom ďalších 11 štvrtí úplne uzavreli a postavili tam cestné zátarasy.

Výrazný nárast počtu infikovaných hlási aj Nemecko, kde každý deň pribúdajú stovky chorých. Počas stredajšieho dňa to bolo 587 prípadov. Najvyšší počet nakazených za jediný deň počas uplynulej stredy hlásilo aj USA, konkrétne ide 37 945 ľudí.

Pôvodné odhady virológov počítali s tým, že druhá vlna pandémie by mohla prísť na jeseň. Juhokórejskí výskumníci určili začiatok druhej vlny pandémie v prvej polovici mája. Epicentrom sa tentokrát stalo hlavné mesto Soul. Nie všetci svetoví odborníci sa však zhodujú v tom, že už skutočne prišla druhá vlna COVID-19. Avšak v druhej polovici júna Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že pandémia sa nachádza v novej a nebezpečnej fáze. 

Obdobie neistoty akým smerom sa bude vyvíjať globálna ekonomika po uvoľnení reštrikcií tak naďalej pokračuje. Ázijské trhy z tohto dôvodu vo štvrtok naviazali na prepady v USA. Japonský Nikkei 225 si odpísal 1,22 percenta zo svojej hodnoty, juhokórejský Kospi strácal 2,27 percenta a austrálsky S&P/ASX 200  sa prepadol o 2,48  percent. 

Nové obmedzenia súvisiace s opätovným rozšírením vírusu, by mohli znamenať aj zhoršenie výhľadu vývoja svetového hospodárstva. O tom, že ekonomika sa nachádza v neistote sa vyjadril aj sám šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell počas videokoferencie s predstaviteľmi mesta Youngstown v Ohiu.

Doteraz fungovalo ako riešenie krízy tlačenie nových peňazí a centrálne banky sa neobávali neúmerného zvýšenia inflácie. Tlačenie ďalších bankoviek do obehu sa stalo bežným štandardom riešenia problémov.  To však neznamená, že tento model bude fungovať donekonečna. Otázkou ostáva: Kedy nastane zlom? 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.