DAX sa obchoduje v trojuholníkovej formácii

06 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

DAX sa aktuálne obchoduje na úrovni 12 216 EUR. Analýza sa spracovávala na 1h, 4h a 1D grafe. Od 5.2.2018 sa nám začal vytvárať trojuholník, kde vytvára nižšie high a nižšie low. Prvý vrchol bol na úrovni cca 12 752 EUR (na 1h grafe). O pár dní neskôr konkrétne 9.2. 2018 sa nám vytvorilo prvé dno na úrovni cca 11 909 EUR.

V grafe sú uvedené nižšie vrcholy a nižšie dná označené bodmi (0,A,B,C,D). Najnovší vrchol je označený bodom D na úrovni 12 319 EUR, na hornej hranici trojuholníka. Nevieme určiť, kam sa trh vydá, musíme najprv počkať, či sa podarí trojuholník preraziť z vrchu (vrcholy sú stále menšie), alebo zdola, kde body A, C robili síce menšie dná (ale v tomto prípade sa skorej jedná o dotyk supportu na hodnote 11 700 EUR, keďže rozdiel bol minimálny). Všetko nasvedčuje tomu, že trh môže navštíviť bod E, otázne je či je dosť silný na to, aby udržal túto cenovú úroveň. Následné prerazenie tohto supportu môže spôsobiť prepad až na S3 , cca na hodnotu 11 501 USD.

Pokiaľ však novovytvorený vrchol D (na úrovni cca 12 320 EUR) býky udržia, prípadne prerazia, následne by sa mohla otestovať rezistencia (R2 na úrovni 12 498 EUR).

Analýza na 1h grafe:

Oscilátor Stoch RSI nám ukazuje, že trh začína byť prepredaný, no signál na obrat ešte nenastal.

MACD nám znázorňuje prekríženie kriviek a signál smerom dole.

Analýza na 4h grafe:

Stoch RSI , hodnoty nám ukazujú, že trh je prekúpený a vyslal nám signál na možný obrat na trhu.

MACD ukazuje pozitívny trend smerom hore.

Analýza na 1D grafe:

Stoch RSI sa síce nachádza v prekúpenej zóne, no signál na predaj sa ešte neuskotočnil.

MACD krivky sa prekrížili zdola a ukazuje následný rast.

DAX - Technická analýza 6.4.2018

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.