DAX testuje kľúčové úrovne

22 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecký akciový index počas včerajšej seansy rástol, no keď sa ukázali nepriaznivé výsledky z výrobného priemyslu, tak deň nakoniec ukončil v strate. Aj keď sa na grafe vytvorila medvedia sviečková formácia tzv. bearish pin-bar, trh na pokles nenadviazal. To znamená, že zverejnené minulo týždňové kvartálne výsledky HDP (Nemecko sa tesne vyhlo technickej recesií) a následne zhoršené tohto týždenné macro PMI zatiaľ trh ignoruje.

Môžeme sa teraz pozrieť na graf. Aj keď ma za sebou nie celkom najlepšie dáta z ekonomiky, na grafe môže situácia vyzerať inak.

Trh dlhodobo budoval obratovú formáciu Hlava a ramená (Head and Shoulders), ktorej neckline (úroveň, ktorú keď prerazí, formácia nadobúda platnosť) prerazil a následne sa downtrend potvrdil a trh padol pod 11 500 €. Trh práve testuje túto istú úroveň zdola, to znamená, že môže dôjsť k odrazu smerom nadol. Podobne testuje aj modrú klesajúcu trendline. Pozitívom však je, že sa na dennom grafe nachádza nad dôležitými EMA 50, 100 čo znamená, že by mohol pokračovať v raste.

Pokiaľ trh sa odrazí smerom nadol, tak je veľmi pravdepodobné, že otestuje predchádzajúce supporty 11 000 – 11 100 s potenciálom ku swingovému dnu. V opačnom prípade, teda ak tieto dôležité úrovne prerazí tak môže otestovať vyššie uvedené rezistencie na úrovniach EMA 200 a rezistencie na leveloch 11 650 a 11 800 € . Na grafe sa z krátkodobého timeframu vytvára formácia Rising Wedge, tak bude veľmi zaujímavé sledovať ako trh na tieto technické udalosti zareaguje.

Táto analýza slúži ako vzdelávací podklad a nemožno ju považovať za investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame prísne dodržiavať money a risk manegement.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.