DAX : Testujeme dlhodobú trendline

15 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecký akciový index DE 30 obchoduje vážne na hrane. Trh sa zo strednodobého hľadiska nachádza v trojuholníkovej formácií. Uvidíme na ako dlho.

DAX sa práve obchoduje na kritickej úrovni. Pýtate sa prečo? Jeho cena sa nachádza na dne dlhodobej trendline, ktorá je platná od februára 2017. Jej prípadné prerazenie by hodnotu tohto index poslalo vážne nízko. Aj keď pri tejto hranici je zvýšené riziko prerazenia,  v hre je aj iná možnosť. Trh môže naďalej pokračovať v pohybe trojuholníkovej formácie a tak môže otestovať aj hornú hranicu trojuholníka.

Pri prerazení je dôležité uzatvorenie dennej a týždennej sviečky. Platné prerazenie nastane až po uzavretí pod touto trendline. Tento trojuholník je typický tým, že sa ťažko predikuje. Nevieme určiť či prerazí smerom nahor alebo nadol. Jedna z obchodných stratégií sa používa pri tejto typológií trojuholníka. Je možné nastaviť si LIMIT BUY pri prerazení smerom nahor, teda nad úroveň trojuholníka. Tak isto to funguje aj opačne. Môžete si nastaviť LIMIT SELL pod trendline, no dostatočne nízko (aby ste sa vyhli falošnému prerazeniu).

Táto analýza má čisto edukačný charakter a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo. Preto Vám pri obchodovaní odporúčam dodržiavať prísny money a risk management.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.