December v znamení červenej

20 / 12 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Od Septembra sa začal pád akciových spoločností. Či pád bude pokračovať aj po začatí nového roka 2019 je zatiaľ otázne, no situácia z dlhodobého hľadiska nevyzerá najlepšie, najmä fundamentálne.

Zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Fed sa začalo už v roku 2015. Na včerajšom zasadnutí Fed opätovne zvýšil úrokové sadzby z 2.25 na 2.50 percent. Tento krok Fedu bol očakávaný a tak sa aj stalo.

Napriek tomu bola dôležitá aj druhá časť, v ktorej sa spomínalo zvyšovanie sadzieb v roku 2019. Pôvodne sa očakávalo, že americká centrálna banka bude zvyšovať tieto sadzby v roku 2019 až 3x, no po dôkladnom zvážení sa rozhodla, že sa budú zvyšovať len 2x. Je to teda pozitívny krok. Samozrejme, s tým bude trh do budúcna rátať. Môže nastať aj nepredvídaný krok Fedu, ktorý bude mať oveľa väčšiu váhu.

V každom prípade, Fed sa vyjadril, že riziká pre ekonomiku sú vybalancované, no naďalej bude monitorovať globálnu makroekonomickú situáciu. Nasledujúca vizualizácia nie je príliš pozitívna a ukazuje pokles akcií za posledné 3 mesiace. Rast môžeme zaregistrovať iba v energetickom sektore.

Štatistika za december 2018 tiež nevyzerá najlepšie, nakoľko sa jedná o jeden z najväčších poklesov vôbec. Na druhej strane, sme iba pár dní za polovicou mesiaca, takže existuje šanca, že trh časť strát ešte vymaže alebo prehĺbi. Čo sa týka akciového indexu S&P 500, pre zaujímavosť zdieľam veľké prepady za december v minulosti (dáta od 1970).

  1. December 1981 – pokles 3.01 percenta
  2. December 1980 – pokles 3.39 percenta
  3. December 2002 – pokles 6.03 percenta
  4. December 2018- pokles 8 percenta

Táto nepriaznivá štatistika hovorí, že najväčší pokles v mesiaci december od 1970 je aktuálne v na konci roka 2018. Treba spomenúť, že do konca mesiaca ostáva ešte veľa času a  trh môže ešte časť strát zmazať, prípadne zvýšiť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.