Deutsche Bank zlyháva v amerických stres testoch

29 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americká pobočka Nemeckého bankového giganta Deutsche Bank neprešla prvým kolom stres testov, ktoré vykonáva Americký Fed spolu s ostatnými regulátormi. To sú veľmi zlé správy pre banku, ktorá čelí najhoršiemu obdobiu vo svojej histórii a všemožne sa snaží presvedčiť klientov a investorov o tom, že jedného dňa bude lepšie.

Fed objavil veľké a príliš rozšírené nedostatky v celom kapitálovom plánovaní danej pobočky. Fed zároveň kritizoval risk manažment, jeho funkcie, metodológie a odhady potrebného kapitálu v prípade stresu na trhu (to môže byť napr. pád akciového trhu, ekonomická recesia, prílišný nárast úrokových sadzieb, devalvácia juanu atď).

Z 18tich domácich a zahraničných bánk, ktoré boli zahrnuté v danom kole stres testovania bola Deutsche Bank jediná, ktorá neprešla. Politici a centrálni bankári zostávajú veľmi frustrovaní z tejto pobočky a minulý rok ju už zaradili na list tzv. troubled lenders, teda bánk, ktoré môžu mať v budúcnosti problémy.

Hovorca DB samozrejme reagoval klasickým štýlom typu „ banka pracuje na zlepšovaní kapitálovej primeranosti a pripravuje aj zmeny risk manažmentu“.

Napriek tomu však Fed neuvalil pre banku žiadne poplatky, ani pokuty, resp. potrestania a teda Americká centrálna banka pravdepodobne verí v to, že DB dá všetko do poriadku v pomerne krátkom časovom horizonte.

Akcie firmy v piatok vzrástli o 1% vo Frankfurte, no stále sú v strate od začiatku roka cca 45%.

Fed postupne testuje jednotlivé komerčné a investičné banky pod regulačnou hlavičkou Dodd-Frank reformy a v prvom kole začiatkom roka prešlo všetkých 35 testovaných bánk. Druhé kolo ale už tak optimistické nebolo.

Zlyhanie DB môže spôsobiť neschopnosť repatriovať zisky naspäť do Nemeckej matky a pravdepodobne to bude musieť schváliť samotný Fed. Deutsche Bank ale nemá problémy s likviditou a skôr sa jedná o slabé procesy (viď problémy s risk manažmentom) a preto bol aj dopad na akcie firmy minimálny. Frankfurtská firma má dostatok zdrojov, z ktorých dokáže odmeňovať akcionárov.

V každom prípade, keď sa situácia na trhu dramaticky zhorší, až potom budeme vidieť, či simulované testy boli naozaj dostatočné, alebo sa banky znova dostanú do problémov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.