Did hackers attack the Apple mail?

24 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

San Francisco-based ZecOps on Wednesday described a bug that she said could have caused more than half a billion iPhones to hackers in its email application.

However, Apple Inc. has argued that it has not found any evidence for the iPhone and iPad that has been used against customers, and believes that this error does not pose a risk to our users.

On the other hand, in his report, Zuk Avraham, CEO of ZecOps, told Reuters that he had found evidence that the vulnerability had been exploited in at least six security crimes and the first in January 2018, but could not identify who the hackers were. ZecOps said it found evidence of related hackers against „several organizations“ and would share additional technical information if Apple released the software update to the public.

„The researcher identified three issues in Mail, but that alone is not enough to circumvent the iPhone and iPad security protections, and we found no evidence that they were used against customers.“ Apple’s official statement.

Apple on Wednesday acknowledged the vulnerability of its email software on iPhones and iPads, known as Mail, and said that while the issues did not pose an immediate risk to its users, it had developed a fix that will be included in an upcoming update for millions of devices that sold worldwide.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.