Dlhopisová krivka v USA pokračuje v splošťovaní

19 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký dlhopisový trh sa nachádza vo veľmi zaujímavej situácii a prebieha tu veľký súboj medzi veľkými investormi tzv. real money a špekulantami tzv. fast money. Zatiaľ však vyhrávajú real money, nakoľko dlhopisová krivka pokračuje v agresívnom splošťovaní a za chvíľu nás takýmto tempom čaká inverzná dlhopisová krivka. To znamená, že krátkodobé výnosy predbehnú tie dlhodobé a tento stav z historického hľadiska vždy doteraz znamenal recesiu v USA v nasledujúcich kvartáloch.

Dáta z CFTC naznačujú, že veľkí investori očakávajú pokračovanie v splošťovaní a tí nakupujú dlhopisy s dlhšou exspiráciou a preferujú americké dlhopisy pred nemeckými, alebo anglickými. To ale zároveň nahnalo do trhu špekulantov, ktorí hrajú na presne opačnú stranu a teda očakávajú vypuklenie dlhopisovej krivky.

CFTC ďalej poukazuje na zaujímavý fakt, že real money vo veľkom nakupujú 30 ročné dlhopisy, ktoré medzičasom poklesli k 3%, pričom fast money tieto dlhopisy predávajú a očakávajú steepening. Dlhé pozície na 10 ročných dlhopisov sú na historických maximách pre real money a títo investori teda očakávajú pokles výnosov. V posledných dňoch však výnosy na 10 a 30 ročných bondoch prudšie vzrástli a krátky koniec krivky stagnoval – krivka sa teda vypuklila.

Veľké objednávky od real money hlásia burzy čoraz častejšie a veľký záujem o nákup je pri výnose 3.05% u 30 ročných dlhopisov. Bude teda zaujímavé sledovať, ako tento súboj dopadne, no Fed by mohol zvýšiť sadzby ešte 3 krát tento rok a to pravdepodobne vyvolá obavy spomalenia US ekonomiky a preto by trh mohol nakupovať dlhý koniec krivky. Vtedy by sa krivka mohla dostať do inverzného stavu už tento rok a ako sme písali, to vždy spustilo recesiu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.