Dlhotrvajúci boj na konci

25 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Bayer AG dosiahol ústnych dohôd o urovnaní podstatnej časti z odhadom 125.000 amerických žalôb kvôli herbicídu Roundup a jeho údajným rakovinovým účinkom aj napriek tomu, že dohoda nie je oficiálne podpísaná. Akcie nemeckej chemickej spoločnosti v pondelok na nemeckej burze  vzrástli o viac ako 6%.

Kauzu Roundup a s ňou spojenou drahou právnou bitku zdedil Roundup pri prevzatí americkej spoločnosti Monsanto, pôvodného tvorcu tohto lieku, v roku 2018. Akcie Bayeru klesli od uzavretia dohody pred 2 rokmi o zhruba 40%, takže trhová hodnota Bayeru sa klesla o zhruba 39 miliárd dolárov.

Dohody údajne pokrývajú 50.000 až 85.000 žalôb. Plán Bayeru na ukončenie tejto aféry nesie cenovku 10 miliárd dolárov. Urovnanie žalôb bude v poriadku od niekoľkých tisíc po niekoľko miliónov dolárov na každú jednotlivú žalobu, niektorí právnici sa ale stále nechcú vzdať.

Urovnanie potrebuje súhlas firemné dozornej rady a Bayer je pravdepodobne oznámi v júni, informuje tiež Bloomberg s odvolaním na nezverejnené zdroje.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.