Dolár v malom zisku, čaká na ISM, FOMC

01 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký dolár sa obchodoval v malom pluse v stredu ráno a dolárový index bol vyššie o 0.15% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 94.70. Volatilita by dnes mala byť väčšia počas dňa kvôli významným makro udalostiam.

Investori sa najprv budú sústrediť na ISM index z výrobného sektora za mesiac júl a trh očakáva spomalenie z 60.2 na 59.4. Cenový subindex by mal tiež poklesnúť na 75.5 z 76.8 naposledy.

Neskôr večer je na programe výsledok zo zasadnutia FOMC. Americký Fed by nemal vykonať žiadne zmeny v monetárnej politike a pravdepodobne uvidíme len zmenu niektorých slov a fráz v sprievodnom komentári. Fed by však mal potvrdiť súčasné jastrabie nastavenie a ochotu zvyšovať sadzby ešte minimálne dva krát v roku 2018.

Na dennom grafe to pri dolárovom indexe začína pripomínať formáciu rastového trojuholníku. Rezistencie sú pri minulých maximách na 95.00 a následne na 95.50.

Nákupné objednávky budú zoradené pri rastovej trendovke na 94.25 a keď nebude udržaná, môžeme vidieť prepad k júlovým minimám na 93.75. Trh sa obchodoval do strany v posledných týždňoch a ak by sa dolár dokázal vymaniť z načrtnutého pásma, mohli by sme vidieť výraznejší pohyb.

dolarovy index

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.